Tagged: психология

identity

Психика-ψυχικός

Въпреки всички достижения на човечеството, във всички сфери на науката и техниката, човешката психика до...