Декларация за Независимост

Всички прилики с реални лица и събития в настоящето са случайни. Предизвиканите асоциации са плод на вашата фантазия и мечти. Декларацията не е строго секретна, но е забранена за четене от хора, на които им е отнето чувството за хумор.

Декларация за Независимост
Когато в хода на човешката история настъпи необходимост, щото един народ да разкъса политическите окови, които са го привързвали о друг, и от всички земни власти да се сдобие с онзи независим и равен статут, на който природните и божиите закони му дават право, благоприличното уважение към мнението на човечеството изисква той да обяви причините, които са го принудили да се самоотдели. Ние смятаме, че видни от само себе си са истините: всички хора са създадени равни, а техният създател ги е дарил с някои неотнемаеми права, измежду които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие. И за да гарантират тези права, хората си учредяват управление, което извлича справедливата си власт от съгласието на управляваните. Според нас, щом една форма на управление се окаже пагубна за поставената цел, Народът има правото да я видоизмени или премахне и да учреди ново управление, поставяйки основите му на такива принципи и организирайки властта му по такъв начин, каквито му се чинят най-подходящи, за да гарантират неговата сигурност и щастие. Наистина, както би продиктувала разсъдливостта, отдавна установени управления не бива да се видоизменят поради незначителни или преходни причини; и както е показал досегашният опит, човечеството е по-склонно да страда дотогава, докато злините са все още поносими, вместо да ги изправя, унищожавайки системата, на която е привикнало. Но когато един дълъг низ от злоупотреби и грабителства, преследващи неизменно една и съща цел, говорят, че този народ е застрашен да бъде поставен под властта на един абсолютен деспотизъм, тогава негово право и негово задължение е да отхвърли подобно управление и да си избере нови пазители на своята бъдеща сигурност. Така търпеливо понася и нашият народ, и такава е сега необходимостта, която го принуждава да измени предишната система на управление. Историята на Човечеството, представлява история на непрестанни противоправни дейния и грабителство, при които пряката цел е да се установи абсолютна тирания над държави и народи. В доказателство нека запознаем безпристрастния свят с фактите.
-Той отказа да подпише закони, които са извънредно здравословни и нужни за общественото благо.
-Той забрани на своите депутати да прокарват закони от непосредствено и належащо значение, като нареди да се смятат невалидни, докато не се получи неговото съгласие; и като обявяваше тези закони за невалидни, той изобщо забравяше да си спомни за тях.
-Той отказа да признае други закони за уреждане въпросите на големи маси от хора, поставяйки условие, щото тези люде да отстъпят правото си на правителство в Законодателството – право, неоценимо за тях, ала страшно за тираните.
-Той свикваше законодателните органи на неудобни и необикновени места, отдалечени от хранилищата на тяхната обществена документация, с едничката цел да ги склони да се преклонят пред неговите решения.
-Той неколкократно не се явяваше пред Народните представители, защото с мъжествена твърдост те се противопоставяха на посегателствата му срещу правата на Народа. След подобни действия той продължително време отказваше да се изберат нови; ето защо, неподатлива на премахване, законодателната власт на много места си бе възвърната от Народа; но държавата в същото време остана изложена на заплахата от външен натиск и вътрешни вълнения.
-Той правеше всичко, за да затруднява населението, като за тази цел се противопостави на социалните програми и достъпа до безплатно здравеопазване на хората в крайно бедно състояние.

– Той попречи на юридическите власти, като отказа да признае Върховенството на закона и Независимостта на съдебната власт. Съдиите трябваше да разчитат единствено на неговата воля за своите мандати и за количеството и изплащането на техните заплати.
-Той създаде множество нови служби и допусна у нас тълпи от чиновници да задяват населението и да му ядат хляба. В мирно време той поддържаше у нас постоянни войски без съгласието на нашето законодателство.

-Той стори всичко, за да направи военните независими от гражданската власт и да ги постави над нея. Той влезе в съглашение с други, за да ни подчини на юрисдикция, чужда на нашата конституция и непризнаваща нашите закони, давайки съгласието си за всякакви разпореждания на това измислено законодателство: разквартируването на значителни съединения от военни сили на наша територия.

– Тяхната защита, посредством съдебни фарсове, от всякакво наказание за убийствата, които биха извършили над жителите ни.

– Прокара закон за съсипването на икономиката ни.

– За налагане на данъци без нашето съгласие.

– За лишаването ни в много случаи от правото на лична свобода, кореспонденция и правото на личен избор.

– За пътуването на наши граждани отвъд границите, та там да ги съдят за несъществуващи нарушения.

– За отнемането на нашето право на достоен живот, правото на справедлив протест срещу формите на деструктивното управление.

– За разпускането на нашите собствени законодателни органи.

– Той се отказа от властта си тук, обяви, че отново ще го потърсим и ще му се молим да се върне.

– Той нахлу в нашето съзнание, ограбваше нашите ценности, унищожаваше спомените ни, отнемаше живота на нашите граждани.

– В този момент изпраща огромни армии от демагози, за да довършат делата му, опустошение и тирания, захванати вече с такава жестокост и перфидност, каквито едва ли ще се намерят и в най-варварските векове, абсолютно недостойни за главата на една цивилизована нация.

– Той принуждава нашите сънародници да обръщат оръжието си против своята страна, да стават палачи на своите другари и братя или да падат от тяхната ръка.

– Той подстрекава вътрешни конфликти против нас и се помъчи да насъска различните партии, безмилостните криминални диваци, в чиито известни правила на войната влизат безогледното избиване и отвличане на хора от всякаква възраст, пол и състояние. При всички случаи на това потисничество ние сме изпращали петиции за обезщетявания и корекции в най-смирен тон. Но на нашите безбройни молби отговорът винаги е бил нови противоправни постъпки. Един Господар, чиято същност и всеки негов акт може да се определят като тиранични, е неподходящ да бъде владетел на един свободен народ. Ние не сме останали и до съчувствието на своите европейски братя. От време на време сме ги предупреждавали за опитите на тяхното законодателство да ни наложи недопустима юрисдикция. Напомняли сме им обстоятелствата около нашата емиграция и древната ни история. Призовавали сме тяхната вродена справедливост и великодушие, умолявали сме ги в името на общото ни бъдеще да се отрекат от тези посегателства, които неизбежно биха преустановили нашите връзки и съгласие. Но те също останаха глухи за гласа на справедливостта и на кръвта. Ето защо, като приемаме мълчаливо необходимостта, ние сме длъжни да обявим своето отделяне и да ги приемаме занапред, както и останалото човечество, за неприятели във война и за приятели в мир. Ето защо ние, представителите на 26-те Съединени щати, събрани в Генерален конгрес, призоваваме върховния съдия на света да благослови правотата на нашите намерения и в името и по волята на добрия народ, който населява нашите територии, тържествено написваме и обявяваме, че тези Обединени щати са и по право трябва да бъдат СВОБОДНИ НЕЗАВИСИМИ ЩАТИ, че те се освобождават от всякаква зависимост пред всяка корона и власт и че всички политически връзки между тях и държави с колониални намерения са и трябва да бъдат напълно прекъснати; и че като свободни и независими щати те имат пълното право да обявяват война, да сключват мир, да подписват съюзи, да установяват търговски взаимоотношения и да вършат всички други деяния и неща, на каквито имат право независимите държави. И в подкрепа на настоящата Декларация, като се уповаваме твърдо в подкрепата на божественото провидение, ние взаимно се заклеваме в нашия живот, в нашата съдба и в свещената си чест.

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *