Хулиганката | Забавления за четене Blog

Психика-ψυχικός

Въпреки всички достижения на човечеството, във всички сфери на науката и техниката, човешката психика до...

Игра на любов

Любовта е не само дълбокo чувство, тя е привързаност, грижа, привличане, симпатия… Любовта е потребност....