За нас

Публикуваното тук е за личности, които обичат да четат и мислят. И после отново:  да помислят и прочетат.

Без да има претенции да е информационен лидер, ХУЛИГАНКАТА посочва  и анализира стойностното около, между и във.

Възможно е да не си съгласен с част от материалите. ХУЛИГАНКАТА също понякога намира повод да поспори с авторите си…Но в пълна сила изповядва  максимата на Волтер: „Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш.“

Ако имаш нещо за казване- кажи го!

info@huligankata.com

TЕTГ¦¬¦¬¦¦¦-¦-¦¦¦-TВ¦-